Mazdoor

                         Machine nahi Insane hoon main

                            Mitti Nahi deewar hoon main

                          Ghullam Nahi Sarkar hoon main

                               Aawaz nahi Alfaz hoon main

                            Ahsas nahi aik Dard hoon main

                      Nizam ka Khalifa aik takaat hoon main

                                       Mazdoor hoon main

                                       Mazdoor hoon main

Advertisements