Mazaqah

              Mazaqh hay ya Duniya, JAHA sooch pay tallay hain,

              Mazaqh Hay ya Duniya Jahan tera bhai shatan hain,

                                                 Mazaqh

                Mazaqh hay ya Duniya Jahan Jism bikta hain,

            Mazaqh hay ya Duniya Jahan pasay ka Bol bala hain,

                                                   Mazaqh

             Mazaqh hay ya Duniya Jahan Sharab eik nasha hay,

             Mazaqh hay ya Duniya jahan Dard eik Mazaqh hay,

       Mazaqh hay, Mazaqh Hay aur Mari SOOCH tumharay pass Hain

               Mazaqh hay ya Duniya Jahan Pyar ki koi kimat nahi,

                   Mazaqh hay ya Duniya jahan pyar eik Dhoka hay,

                                                 Mazaqh

       Mazaqh hay ya Duniya Jahan Sarhadoo ki koi Ahmiat nahi,

         Mazaqh hay ya Duniya Jahan Mazhab ki koi pachan nahi,

                                                Mazaqh

             Mazaqh hay ya Duniya Jahan tera Bhai FAkhir Hay,

             Mazaqh Hay ya Duniya Jahan tu us pay Hasta hay,

                                                Mazaqh

          Mazaqh Hay ya Duniya Jahan Tulba aik Machine Hay,

          Mazaqh Hay ya Duniya Jahan Machine aik Insan Hay, 

          Mazaqh Hay Mazqh Hay aur hum us kay Gulam hain

     Mazaqh aik thakat hai, jo ham ko Baybas kar kay chor gaya

                Mazakh ail mazakh hai jo soch Hum say cheen Gaya

                                                          Mazaqh

Advertisements